Zawodyň berkligi

Zawodyň berkligi

“Shandong Ruijie CNC Technology Group Co., Ltd” 2002-nji ýylda esaslandyryldy.
Ruijie, CNC maşynlar pudagynda iň irki hünärmen.
2014-nji ýylda hökümet bilen bilelikde ýöriteleşdirmek, standartlaşdyrmak we resmileşdirmek boýunça ýolbaşçylygymyzy doly görkezýän “CNC Machines Technology Standard” taýýarladyk we çykardyk.

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

1, speedokary tizlik, ýokary takyklyk, ýokary netijelilik we arzan baha.
2, Optiki ýolda ýadawsyz sazlamazdan, işlemek aňsat, süýümli optiki ýol.
3, Ykjam gurluş, gowy möhürlemek, daşky gurşawyň üýtgemegine güýçli uýgunlaşdyrylan.
4, Wagt tygşytlap, materiallary tygşytlap bilýän ajaýyp awtomatiki höwürtge ulgamy bilen, sahypany ulanmagyň gatnaşygy 95% -e çenli.
ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI
SYITYASAT BOLANMAK WE HYZMAT

SYITYASAT BOLANMAK WE HYZMAT

Ruijie ýokary hilli we satuwdan soňky hyzmaty bilen meşhurdyr.16 ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda 300-den gowrak işgärimiz bar, şol sanda dizaýn topary, hünärmen tehnikler, hil gözegçilik topary, satuw topary, satuwdan soňky topar we ş.m. Örän ýokary hilli, dürlüligi saýlamak, amatly baha we iň gowy hyzmat bilen enjamlarymyz bardy 120-den gowrak ýurda eksport edildi we müşderilerimiz tarapyndan ajaýyp öndürijilik bilen synag edildi.Derrew tehniki goldaw we hyzmat hödürlemek üçin, Braziliýada, Günorta Afrikada, Eýranda we Hindistanda şahamçalarymyzy döretdik, müşderilerimize dizaýn, düzediş, okuw, tehniki hyzmat we ş.m. hyzmatlaryny hödürläp biler.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz, dünýädäki hünärmen agentler we sarp edijiler tarapyndan giňden sylaglanýar.
Bütin dünýäde has köp distribýutor gözleýäris.Dünýä bazary üçin hyzmatdaşlyk edip bileris diýip umyt edýäris.
Häzirki wagtda sen nirede?Ruijie elmydama bärde garaşyň!
 • RJ-G6025 Modelokary kuwwatly süýümli lazer kesiji maşyn

  RJ-G6025 Model süýümli lazer kesiji maşyn ...

  Awtofokus kesiş ulgamyny M edýär ...
 • RJ-3015E Süýümli lazer metal kesiji maşyn

  RJ-3015E süýümli lazer metal kesiji maşyn ...

  Awto fokus lazer kellesi, el bilen fokusirlemezden ...
 • RJ-TS62 Tube diňe süýümli lazer kesiji maşyn

  RJ-TS62 Tube diňe süýümli lazer kesiji maşyn

  Awto fokus lazer kellesi, el bilen fokusirlemezden ...
 • RJ-3015ET Plastinka we turbalar alyş-çalyş stoly bilen süýümli lazer kesiji maşyn

  RJ-3015ET Plastinka we turbalar süýümli lazer kesmek M ...

  Awto fokus lazer kellesi, el bilen fokusirlemezden ...
 • RJ-3015HT plastinka we turbalar süýümli lazer kesiji maşyn

  RJ-3015HT plastinka we turbalar süýümli lazer kesmek M ...

  Awto fokus lazer kellesi, el bilen fokusirlemezden ...
 • RJ-3015PT Doly berkitme bilen agyr standart süýümli lazer kesiji maşyn

  RJ-3015PT Agyr standart süýümli lazer kesýän Ma ...

  Awto fokus lazer kellesi, el bilen fokusirlemezden ...
 • RJ-3015H Agyr standart açyk görnüşli süýüm lazer kesiji maşyn

  RJ-3015H Agyr standart açyk görnüşli süýüm lazer C ...

  Awto fokus lazer kellesi el bilen fokus ...

Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlary: osingapylyş dabarasy we iň köp üns berilmedik bäş pursat

Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan tamamlandy.Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlary şu ýekşenbe güni (20-nji fewral) resmi taýdan ýapyldy.Üç hepde töweregi dowam eden bäsleşikden soň (4-20-nji fewral) ýer eýesi Hytaý 9 altyn we 15 medal gazandy, 3-nji, Norwegiýa birinji ýerde.Iňlisler ...

Ruijie ýokary güýçli süýümli lazer kesiji enjamlar

Orta we galyň metal örtükleri çalt gaýtadan işlemäge gönükdirilen tygşytly enjam.Model RJ-G6025 Plastinka iş meýdany 2500 * 6000mm Plastinka goşmaça meýdan 1530 * 4050mm 2030 * 4050mm 2030 * 6050mm 2530 * 6050mm 2530 * 8050mm lazer güýji 3000-20000W (Op ...

Wagtyňyz üçin sag boluň

Islegleriňiz bar bolsa biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, size günde 24 sagat hyzmat ederis